BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

XXXVIII XOGOS FLORAIS


El pasado 11 de abril, los alumnos y alumnas de 4º de ESO y Bachillerato se presentaban al Concurso Literario celebrado con motivo de las Fiesta del Colegio. Este concurso está organizado por el Departamento de Lengua y patrocinado por la Asociación de Madres y Padres de este colegio.
Los alumnos y alumnas participaron en una única categoría, en lengua gallega o lengua castellana, en prosa o verso y escribieron sobre el siguiente tema:

“Eso era la felicidad”
“Iso era a felicidade”

Desde el Departamento de Lengua/Lingua queremos felicitar a todos las alumnas y alumnos participantes y especialmente a los finalistas y ganadores.

ALUMNADO PREMIADO EN EL CONCURSO LITERARIO

EN LENGUA CASTELLANA:

1º PREMIO: Jacobo Casares Lorenzo, alumno de 1º Bachillerato –B-

2º PREMIO: Sara Sotelino Dapoza, alumna de 2º Bachillerato –A-

EN LENGUA GALLEGA:

1º PREMIO: Sara González Calviño, alumna de 2º Bachillerato –B-

2º PREMIO: Nerea Dorado Fariñas, alumna de 4ª ESO –B-

FINALISTA: Lucía Pérez Martínez, alumna de 1º de Bachillerato –B-

ACCESIT para ANDREA SIOTA CARRERA, alumna de 1º de Bachillerato -A-