BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

EXPOSICIÓN: IMÁGENES LITERARIAS

            

         Instantáneas públicas y privadas de grandes literatos españoles como Azorín, Baroja, Marañón, Ortega y Gasset, Pardo Bazán, Jacinto Verdaguer, Eugenio dOrs, Rosalía de Castro y Unamuno, entre otros, protagonizan la original muestra El rostro de las letras. Escritores y fotógrafos en España desde el Romanticismo hasta la Generación de 1914.

       La exposición (Sala Comunidad de Madrid-Alcalá 31) también es un homenaje a grandes fotógrafos de los siglos XIX y XX, testigos de la época gloriosa de la literatura española, como Alfonso, Compañy, Franzen, Juliá,    Kaulak, Nicolás Muller... (Hasta el 11 de enero de 2015).

     Como no todos podréis asistir a la exposición, a continuación os dejamos el enlace para que podáis disfrutar de las fotos desde vuestro ordenador.