BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

LECTURAS OBRIGATORIAS SECUNDARIA. LINGUA GALEGA E LITERATURA.

                                                 1ºESO 


Primeira avaliación

Obra teatral: Das obras e dos soños todos somos donos.

Segunda avaliación

Contos por palabras de Agustín Fdez Paz.

Terceira avaliación

Chamádeme Simbad, Francisco Castro.                                        2ºESO                                      
Primeira avaliación

O misterio das badaladas de Xabier P. Docampo.

Segunda avaliación

Tristes armas  de Marina Mayoral.

Terceira avaliación

Cartas de inverno  de A. Fernández Paz.
                                                           
3ºESO


                                                 
                                                                                 Primeira avaliación

     O enfermo imaxinario de Molière.

Segunda avaliación

        Os corredores de sombra de Agustín Fernández Paz.

Terceira avaliación

                                                            Todos somos  de Marcos Calveiro.    

 4ºESOPrimeira avaliación

                 Os vellos non deben de namorarse  de   Castelao.

Segunda avaliación

A praia dos afogados de Domingo Villar.

Terceira avaliación

Aire negro de Agustín Fernández Paz.