BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

Imagina...El Otoño


La poesía y la imagen no son incompatibles y algunos de los alumnos de 3ºESO han querido demostrarlo y se han animado a sacar sus cámaras fotográficas para crear una preciosa combinación de verso e imagen que hemos querido compartir con todos vosotros.

Hemos aprovechado los preciosos y coloridos paisajes gallegos para crear poesía.

Esperamos que disfrutéis de las composiciones.


Pablo Guerra


Lola Mazaira
Miguel Sanchez Botana


Paula Carcacía

            Sobre un recio manto de otoño avanzado
                descansan los llantos de quien ha llorado
         desnudos y tristes de lluvia calados
         los árboles lloran su bien más logrado
               Alejandro SueiroMe hallo aquí en mi balcón
contemplando el viejo otoño
y mientras las hojas caen
la niebla se disipa.
 Macarena Somoza
Noelia Gil Valencia
Paula Blanco