BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

Alicia Giménez Bartlett gana la 64ª edición del premio planeta 2015

Hombres desnudos. Este es el título original de la novela con la que Alicia Giménez Bartlett ganó la 64ª edición del premio Planeta. Nacida en Albacete en 1951 aunque residente en Barcelona, la ganadora  del galardón está considerada como una de las grandes figuras de la novela negra en España y es conocida sobre todo por su personaje de Petra Delicado. Esta obra, presentada con el título de Nubes de tormenta y el seudónimo de Tony Farga, cuenta la historia de Javier, un apocado profesor de literatura que se queda en paro, e Irene, que es una empresaria que acaba de ser abandonada por su marido. Ambos se conocen, mantienen una relación, pero luego se ven obligados a cambiar drásticamente sus vidas para sobrevivir a una dramática situación a la que se ven abocados. Y es que ella acaba bordeando el mundo de la prostitución mientras que él se ve inmerso en el ambiente de la prostitución masculina. Para el portavoz del jurado, la novela refleja una situación cercana a la realidad actual y Juan Eslava destacó que es una novela «con excelentes diálogos». 

Además del IV Premio José Luis Sampedro que le entregará Getafe Negro el próximo martes, Giménez Bartlett ha sido merecedora de importantes distinciones literarias, como el 67 Premio Nadal (2015), Premio Pepe Carvalho (2015), Premio Pepe Carvalho de novela negra (2014), Premio Internazionale Fregene (2009), Premio Raymond Chandler (2008), Women Fiction Festival de Matera Award (Italia) (2006), Grinzane Cavour (Italia) (2006) y Premio Internacional Ostia, mare di Roma (2004).FUENTES: