BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

Entrega de premios II certamen literario " RELATOS DE AGUA INTELIGENTE" Viaqua

Marieta en el momento de la entrega del premio
El fallo del Jurado del II Certamen Literario “Relatos de agua inteligente” convocado por VIAQUA en el ámbito de la comunidad autónoma, ha determinado que la ganadora en la categoría ESO haya sido PARA  Marieta Lage Rodríguez de 3º ESO por su microrrelato “Mensaje de una gota de agua” (1º Premio).

Si pincháis en el enlace podréis ver  la lectura del relato. AQUÍ

También podéis ver la noticia en este enlace: Telemiño noticias