BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

XIV CERTAMEN LITERARIO VEDRUNA

Muchas gracias a todos y cada uno de los participantes, a los que habeis llegado a la final y a los que no, a los ganadores, por hacer de este Certamen un sueño realizado.

A continuación la lista de los premiados:
CATEGORÍA A
GALEGO:
FINALISTA:
Marta Estévez Losada (2º ESO A)
2º PREMIO:
Lucía Guede López (1º ESO C)
1º PREMIO:
Ana Sequeiros Ludeiro (2º ESO A)
CASTELLANO:
FINALISTA:
Ainara Rodríguez Vázquez (2º ESO B)
2º PREMIO:
Rosa Rodríguez Martínez (2º ESO B)
1º PREMIO:
Helena Blanco Nóvoa (2º ESO A)