BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

I CONCURSO DE RELATOS CORTOS ESCUELA DE SALUD

Damos nuestra más sincera enhorabuena a Ana Sequeiros, alumna de 2º ESO A, por ser la ganadora del primer premio en el “I Concurso de Jóvenes Talentos de Relato Corto”, en la categoría de 13-14 años, con su relato Ourense Máxica. El jurado destacó la “evocación fantástica” que lo caracteriza. 

También queremos felicitar a los finalistas en la categoría de 13-14 años: Helena Blanco Novoa (2º ESO A) Polaxente diferente, Manuel Sánchez Piñeiro (2º ESO C) El misterio de la capilla de Santo Cristo, Nerea Dorado Fariñas (2º ESO C) Una aguja y un destino y Lucía Iglesias Menor (2º ESO C) Algo nuevo.

Y en la categoría de 11-12 años, a los finalistas: Aida López Bernárdez (1º ESO C) Paseo de las ninfas, María García Sanjurjo (1º ESO C) El misterioso puente romano, Paula Gómez Estévez (1º ESO C) Retazos de Ourense, Lucía Guede López (1º ESO C) Una gota diferente y Noel Salgado Redondo (1º ESO C) Un partido muy original. 

Tanto los ganadores como los finalistas verán sus relatos publicados en un libro recopilatorio. Los premios se entregarán en el mes de septiembre.

Los organizadores del certamen han valorado positivamente el buen nivel técnico de los relatos por su profundidad y conciencia social.

¡Enhorabuena, chicos!