BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

BIENVENIDOS AL CURSO 2016-2017

    

BIENVENIDOS


¡Empieza un nuevo curso! La lectura, compañera de camino, seguirá siendo nuestra aliada.
Lee este artículo de Juan Cruz y descubrirás dónde encontrar tesoros como la armonía y el silencio.
(Haz click en este enlace) "LOS LIBROS NO TIENEN PRISA":

"La vida no tiene argumento, y el libro le concede armonía. Los libros, además, no se buscan, se encuentran. “Así me hice el canon: Rubén me llevó a Antonio Machado, Bécquer a Juan Ramón Jiménez y éste al 27. Por eso va uno a una librería: a curiosear. Y los libros te salen al paso”.

"La revolución de la prisa no va a matar la estrella del libro, que es el silencio, el sosiego, y por tanto el tiempo".

FUENTE:
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/07/27/actualidad/1469642158_398059.html