BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

Imagina...DÍA DE LA MUJER TRABAJDORA


La mitad de nuestro mundo

Azafatas obligadas a peinarse de una determinada manera, maquillarse todas igual o a vestir estrictamente zapatos de tacón. Cuentos de princesas atrapadas en una torre y salvadas por un príncipe. Hacer la comida, tender la ropa, planchar, poner lavadoras o cuidar de sus hijos son muchas de las tareas que forman el cuento en el que en realidad vivimos y en el que solo a veces hay un príncipe. Cánones de belleza que nos hacen ser algo que no todas las mujeres quieren. Niños que juegan al fútbol y niñas que juegan con muñecas, unos de azul y otras de rosa. Modelos obligadas a aparentar una imagen muy diferente a como tenemos que ser, es decir, libres y como nosostras queramos. Somos seres humanos no objetos y por ello tenemos derechos,derecho a decir NO o a ir por esa calle con gente o sin ella, de noche o de día. No somos superiores pero tampoco inferiores, somos o mejor dicho, queremos ser IGUALES.

                                                                                                   Sara Jiménez Barreiros 4ºA