BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

LECTURA EXPRESIVA Y TEATRO
Creatividad y lectura en voz alta, estos son dos de los ingredientes que hemos querido combinar en esta primera evaluación en la asignatura de Oratoria para motivar a nuestros alumnos a perder el miedo escénico. 

Durante el primer trimestre les hemos ayudado a ejercitar su creatividad y nos han sorprendido con buena poesía, con historias llenas de misterio, amor, fantasía, incluso algunos alumnos han dejado el miedo a un lado y han representado sus propias obras de teatro.

Queremos compartir esta primera experiencia con vosotros. 

Esto es solo una pequeña muestra de la ilusión y emoción que han transmitido a lo largo de estos meses.