BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

CERTÁMENES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

     El día 25 de noviembre es el día contra la violencia de género y como todos los años, le dedicaremos tiempo ya que merece la pena y mucho. Os presentamos las bases de dos certámenes literarios muy interesantes que tocan ese tema. Esperamos que os animéis a participar. 
     El primero, en lingua galega y convocado por la Secretaría General de Igualdad y la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, trata sobre la creación de un LEMA relacionado con la violencia de género con el fin de promover la erradicación de esta violencia y poniendo el foco en la prevención, en la detección precoz y en la intervención. El segundo certamen, en castellano, se titula Concurso de microrrelatos contra la violencia de género y lo presenta la Fundación Mujeres bajo el lema “Los cuentos claros contra la violencia de género” 

BASES:

Para ver las BASES del Concurso de microrrelatos pinche en el siguiente enlace:


imaxe

Para participar en el certamen de lemas, pinche en este enlace: