IV edición del concurso “Jóvenes y Mayores”

La Región y la Fundación Dorzán convocan la IV edición del concurso “Jóvenes y Mayores” que tiene como objetivo: - Poner en valor la relación de los niños y jóvenes con sus abuelos o las “personas mayores” de su entorno. - Concienciar y sensibilizar a los niños respecto al tema de la vejez, el cuidado y atención que precisan los mayores. - Fomentar las relaciones constantes y regulares de los niños adolescentes con las personas mayores de su familia. - Reconocer y poner en valor las buenas prácticas para la integración de las personas mayores en la familia y en la sociedad. - Concienciar a los más jóvenes de que los abuelos son una parte fundamental del núcleo familiar. - Inculcar a los más jóvenes la importancia y conveniencia de mantener estrechos lazos con sus abuelos, que además de generar estímulos muy beneficiosos para ambas partes ayudan a consolidar y fortalecer las relaciones familiares. - Fomentar la creación y expresión artística o literaria de los alumnos El tema común de

XIX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

BASES DO XIX CERTAME LITERARIO VEDRUNA 1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO
2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame.
3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso.
4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara.
5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h.
6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante.
7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido.
8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da
Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA).
9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro.
10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable.
11º Premios patrocinados pola ANPA do colexio.
Concederase un primeiro e un segundo premio en cada lingua (galega e castelá) e un accésit, sempre que o xurado o estime oportuno.
Ademais da dotación económica o alumnado premiado recibirá un Diploma.

TRABALLOS EN LINGUA GALEGA
1º Premio: 90 euros 
2º Premio: 75 euros 

TRABALLOS EN LINGUA CASTELÁ
1º Premio: 90 euros
2º Premio: 75 euros
Accésit : Obsequio
12º Os traballos presentados non se devolverán ao alumnado participante.
13º A participación nesta convocatoria implica a aceptación das bases.

OURENSE, 21 de xaneiro de 2021

DEPARTAMENTO DE LENGUA/LINGUA