MONOGRÁFICOS LITERARIOS ANTES DE LAS VACACIONES

     Este curso escolar ha dado para mucho: hemos analizado poesía, hemos hecho debates interesantes, trabajamos comentarios críticos, hemos visto corrientes literarias y las hemos contrastado, hemos aprendido literatura y nos hemos divertido con ella. Ha sido un curso intenso pero muy productivo.      Nos vamos de vacaciones, pero antes de terminar los alumnos de Bachillerato han creado un monográfico sobre su parte literaria favorita y nos ha servido de repaso. En el caso de 1º de Bachillerrato B, Martín Dasilva habla del conflicto literario y personal entre Góngora y Quevedo;  Inés Sampayo, Manuel Limia, Pablo Blanco y Pablo Coello han hecho lo propio, pero esta vez el temas a elegir: el teatro del siglo XVII.     Os mostramos algunas fotos en donde se ve a los alumnos en su exposición.  Aún faltan algunos trabajos, por lo que no están todos los alumnos en estas fotografía. lo iremos ampliando conforme van realizando la exposición a lo largo de esta semana.   

XIX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

BASES DO XIX CERTAME LITERARIO VEDRUNA 1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO
2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame.
3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso.
4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara.
5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h.
6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante.
7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido.
8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da
Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA).
9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro.
10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable.
11º Premios patrocinados pola ANPA do colexio.
Concederase un primeiro e un segundo premio en cada lingua (galega e castelá) e un accésit, sempre que o xurado o estime oportuno.
Ademais da dotación económica o alumnado premiado recibirá un Diploma.

TRABALLOS EN LINGUA GALEGA
1º Premio: 90 euros 
2º Premio: 75 euros 

TRABALLOS EN LINGUA CASTELÁ
1º Premio: 90 euros
2º Premio: 75 euros
Accésit : Obsequio
12º Os traballos presentados non se devolverán ao alumnado participante.
13º A participación nesta convocatoria implica a aceptación das bases.

OURENSE, 21 de xaneiro de 2021

DEPARTAMENTO DE LENGUA/LINGUA