XIX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

BASES DO XIX CERTAME LITERARIO VEDRUNA  1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o esti

EXÁMENES 1ª EVALUACIÓN. PRIMER CONTROLLENGUA CASTELLANA:


2º BACHILLERATO: 23 OCTUBRE

1º BACHILLERATO: 20 OCTUBRE

4º ESO: 23 OCTUBRE

3º ESO: 20 OCTUBRE

2º ESO: 17 OCTUBRE

1º ESO: 24 OCTUBRE

LINGUA GALEGA:


2º BACHARELATO: 21 OUTUBRO

1º BACHARELATO: 28 OUTUBRO

4º ESO: 29 OUTUBRO

3º ESO: 24 OUTUBRO

2º ESO: 21 OUTUBRO

1º ESO: 27 OUTUBRO.