Entradas

XIX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

BASES DO XIX CERTAME LITERARIO VEDRUNA  1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o esti

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PRIMERAS PRUEBAS DE ORATORIA

CERTÁMENES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ME PRESENTO... EN ORATORIA

NO MÁS...

UN DÍA DEL LIBRO DIFERENTE

HELENA BLANCO PREMIO EN LA VI EDICIÓN DEL CERTAMEN LITERARIO RELATOS DE AGUA INTELIGENTE ORGANIZADO POR VIAQUA

PARA UNHA SITUACIÓN EXCEPCIONAL, MATERIAL EXCEPCIONAL!

XXIV CERTAME LITERARIO FRANCISCO AÑÓN DE POESÍA