BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

LECTURAS OBLIGATORIAS SECUNDARIA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

                    1º ESO

1ª EVALUACIÓN

El príncipe feliz, Óscar Wilde

2ª EVALUACIÓN

Los espejos venecianos, J.M. Gisbert

3ª EVALUACIÓN

Obra de teatro "La  manifestación"2º ESO

                                                                                                                               

                                                   

                                                                                   1ª EVALUACIÓN


La dama de alba, Alejandro Casona.

2ª EVALUACIÓN

Todos los detectives se llaman Flannagan,

Andreu Martín y Jaume Rivera

3ª EVALUACIÓN

Estudio en escarlata, Arthur Conan Doyle (versión adaptada)
                                     

                                                3º ESO


                                                                               

                                                                         1ª EVALUACIÓN


El Cantar de Mío Cid  (Anaya, Versión adaptada)

2ª EVALUACIÓN

El Lazarillo de Tormes (Anaya. Versión adaptada)

3ª EVALUACIÓN

El sí de las niñas,  L.F. de Moratín

                                               4º ESO

                                                                                                                    1ª EVALUACIÓN


Don Juan Tenorio,  José Zorrilla

2ª EVALUACIÓN

La ciudad de las bestias, Isabel Allende

3ª EVALUACIÓN

Los árboles mueren de pieAlejandro Casona.