BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

ADELA CORTINA PREMIO NACIONAL DE ENSAYO 2014

La pensadora Adela Cortina ha obtenido el Premio Nacional de Ensayo 2014 por su obra ¿Para qué sirve realmente la ética? por tratarse "de un ensayo que acierta en aplicar el rigor de la filosofía a los interrogantes de la vida". Así lo ha considerado el jurado que ha fallado este galardón que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.


Adela Cortina (Valencia, 1947) estudió en la Universidad de Valencia y amplió estudios en la Universidad de Múnich y Fráncfort. Es catedrática de Ética y Filosofía Jurídica Moral y Política de la Universidad de Valencia. También es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, directora del Máster y Programa de Doctorado de Etica y Democracia y de la Fundación ETNOR para la ética de los negocios y las organizaciones. Entre sus libros destaca Ética mínima (1986), Ética sin moral (1990), Ética aplicada y democracia radical (1993); Ciudadanos del mundo (1997) o Ética de la razón cordial (2007) y premio Internacional de Ensayo de Jovellanos.


Pincha en este ENLACE para más información