BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

"ENCONTROS LITERARIOS" NO LICEO DE OURENSE.


Hoxe e mañá celebrarase no Liceo de Ourense a vixésima cuarta edición dos "Encontros Literarios".

 Este ano os autores protagonistas da cita serán os magníficos escritores BernardoAtxaga e Xosé Luís Méndez Ferrín.        
O escritor guipuzcoano, membro de la Real Academia da Lingua Vasca-Euskaltzaindia e ante todo, un apaixoado da literatura, participará nos encontros hoxe mesmo no salón nobre da entidade. Atxaga ofrecerá unha conferencia titulada "Traxectoria literaria", na que analizará a historia das literaturas vasca e galega, e os seus puntos en común.       


Pola súa banda, Méndez Ferrín ofrecerá un relatorio que, baixo o título de "O Padre Feijóo dende Ourense", reflexionará sobre a figura do intelectual ourensano, en plena celebración dos 250 anos dende o seu falecemento.

*Fuente: La Región, 04/11/2014