BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

Darío Villanueva director de la Real Academia de la Lengua

Nos alegramos tanto del nombramiento como presidente de la RAE  de Darío Villanueva, que no hemos podido resistir homenajearlo en nuestro blog. Muchos somos los privilegiados que hemos podido tenerlo como profesor de Literatura Española en nuestra carrera. A sus clases asistía incluso gente que no estaba matriculada. Era un gran profesor y lo sigue siendo.

A continuación os invitamos a leer un artículo publicado el martes 16 de diciembre en La Voz de Galicia donde Ponte Far describe y define perfectamente el carácter y el trabajo de este profesor.


Darío Villanueva, muchas felicidades y gracias por hacernos sentir así de orgullosos.