BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

Premio Nadal de novela 2015

José C. Vales ha sido el ganador del Premio Nadal 2015 con la novela ‘Cabaret Biarritz’.Como cada 6 de enero tiene lugar el inicio del año literario con la entrega de este prestigioso premio que concede la editorial Destino y que este año cumple su LXXI aniversario.

El premio Nadal de este año 2015 ha sido para la obra  ‘Cabaret Biarritz‘ de José C. Vales, escritor y traductor zamorano.  Se trata de una novela en la que un escritor francés investiga en los años cuarenta del pasado siglo, un asesinato ocurrido en Biarritz, Francia, veinte años antes.

Enhorabuena a este gran escritor y merecido premiado. Estamos deseando que lleguen a las librerías y así poder  disfrutarlas.