BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

COMO SE NOTA QUE YA EMPIEZA LA PRIMAVERA...

    

Este mes de marzo acoge tres fechas cuyo valor simbólico hemos querido recalcar ya que es importantísimo. Hablamos de fechas que indican valores de respeto, de derechos humanos, del sueño creador... Este mes celebramos EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER ( 8 de marzo), SEMANA DE LA PRENSA ( 9 - 13 marzo), EL DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA( 21 de marzo) y EL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO( 27 de marzo).

En nuestras aulas hemos trabajado y homenajeado cada uno de estos días. Además de animar a escribir a nuestros alumnos a participar en nuestros maravillosos JUEGOS FLORALES, próximamente nos visitará la compañía teatral "elcercano". Un grupo de teatro dirigido por Milucha Rodríguez , una mujer volcada en la cultura y en el teatro y que lleva en sus venas su pasión por él. La representación será una puesta en escena de varias piezas breves que disfrutarán nuestros alumnos de Bachillerato en el salón de actos del colegio el día 23 por la tarde.