BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

Muestra Internacional de Teatro Universitario ( MITEU)      La ciudad de Ourense acogerá la vigésima edición de la Mostra Internacional de Teatro Universitario (Miteu), que tendrá lugar en diferentes escenarios de la ciudad del 16 al 30 de abril. Esta nueva edición contará con la participación de 27 compañías de teatro. La muestra estará protagonizada por agrupaciones procedentes de diferentes comunidades autónomas españolas y de países de cuatro continentes distintos entre los que se encuentran Portugal, Irán, Brasil, Cabo Verde, Bélgica, Estados Unidos, Italia y Honduras. En total, 27 agrupaciones ofrecerán durante 15 días más de 30 espectáculos de teatro, danza y circo, que se acompañarán de conciertos, documentales, exposiciones, talleres y clases magistrales, entre otros, que situarán a la ciudad en un espacio de encuentro de actores, directores, guionistas y espectadores ,que actuarán en diversos escenarios de la ciudad como el Auditorio, el Teatro Principal, el Campus Universitario y distintas calles de la ciudad.

PROGRAMACIÓN del 20ª MITEU de Ourense :