BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

LECTURA CORRESPONDIENTE AL CURSO DE 1ºESO EN NUESTRO PLAN LECTOR 2015-2016

“El misterio de los bailarines”, Arthur Conan Doyle. 
Editor: VICENS VIVES PRIMARIA S.A.
Colección: Colección Cucaña

     Excelente muestra del talento de Conan Doyle en sus aventuras protagonizadas por Sherlock Holmes, en dos entretenidas historias que destacan por la perspicacia habitual del detective.

     El libro reúne dos relatos protagonizados por el famoso detective inglés y su inseparable Watson, en los que debe hacer frente a unos extraños mensajes recibidos por uno de sus clientes, y a la desaparición de un caballo campeón y el asesinato de su entrenador

La lectura nos permite vivir otros mundos, otras vidas, conocer acontecimientos reales o imaginar historias fantásticas. La lectura nos permite SOÑAR...