BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

ENTREGA DE PREMIOS V EDICIÓN CÍRCULO POÉTICO OURENSANO


Varios de nuestros alumnos de Primaria y ESO han acudido a la gala de entrega de premios V CONCURSO DE POESÍA CÍRCULO POÉTICO ORENSANO de la ciudad de Ourense ya que han sido premiados por realizar maravillosas composiciones sobre su ciudad cuyo eslogan fue “Cando falo de Ourense o meu corazón dime…”Este evento se celebró en la Biblioteca Municipal de Ourense con el fin de presentar el libro, que contiene los poemas finalistas del IV concurso de poesía para alumnos de Primaria y Secundaria que además dio a conocer los ganadores de la edición del certamen de este año 2016.
     Alejandro Méndez Sueiro de 4º ESO ha vuelto a ganar este año con su poema “Lembranza esquecida”. También ha sido premiada Paula Gómez Estévez de 1º ESO con el poema titulado “A miña querida avoa”. 
La imagen de la portada del libro es obra de nuestra alumna de 1º ESO María Fernández Rodríguez. 

Portada del libro con el dibujo de María Fernández
   Enhorabuena a todos los participantes y ganadores que recibirán además como premio la publicación del poema en la próxima antología, proyecto editorial de Círculo Poético Orensano y del cual recibirán dos ejemplares cada ganador, que será entregado en la gala del siguiente concurso.