PARA UNHA SITUACIÓN EXCEPCIONAL, MATERIAL EXCEPCIONAL!

Fronte a situación que estamos a vivir estes días e para non caer no aburrimento, internet convértese  nunha fonte virtual inesgotable de recursos culturais. Por iso queremos informar a toda a nosa comunidade educativa dunha serie de contribucións culturais de acceso libre de diferentes organismos. Velaquí distintas opcións máis que interesantes para aproveitar nestes días:
GaliciaLe é a plataforma de préstamo de libros, revistas, audiolibros e películas en formato electrónico das bibliotecas públicas galegas que ten por obxectivo facilitar o acceso de toda a cidadanía á cultura. https://www.galiciale.gal/ Outras das opcións interesantes é a que proporciona o Consorcio editorial galego que contactou co noso centro para informarnos de que, grazas á solidariedade de moitos e moitas creadoras e editoriais, poden achegarnos unha serie de materias de balde para distintas idades e así facer máis levadía esta situación.
https://baiaedicions.gal/editorial/baia-edicions-con-vos-na-casa/
CERTAMEN VIAQUA


Empieza el curso y empieza la participación de nuestros alumnos en los certámenes literarios que les ayudarán a fomentar su creatividad y despertar su imaginación, algo que siempre tenemos muy presente en nuestro centro.
El primer certamen en el que participarán será VIAQUA.
A continuación os dejamos las bases del concurso y el formulario para rellenar vuestros datos.Cliquea  BASES DEL CONCURSO

Cliquea para rellenar el formulario del concurso: FORMULARIO