BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

Cratividad...La generación del 27Se cumplen 90 años desde que los poetas de la Generación del 27 viajaron a Sevilla y posaron en una fotografía fundacional que se convirtió en un icono.

Se les ha definido como un grupo homogéneo, muy unido, son ejemplo a seguir no solo cultural sino humano. La amistad es, precisamente, el elemento aglutinador más repetido al hablar de un colectivo de lo más heterogéneo, en sus edades y sus poéticas. Pero aquel año de 1927, en torno al homenaje a Góngora en el tercer centenario de su muerte, fueron “más grupo o generación que nunca”.

https://elpais.com/cultura/2017/12/15/actualidad/1513373677_002578.html


Los alumnos de 4º de ESO han querido dedicarles un pequeño homenaje mostrando su poesía de un modo muy original. Ya sea en dibujo o en fotografía, hemos podido ver como nuestros estudiantes se han volcado en ofrecernos lo mejor de esta Generación.