BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA.

    Hoy los alumnos de 1º de ESO vieron y se emocionaron con el cortometraje Cuerdas, un corto de animación lleno de matices que narra una tierna historia de amistad entre dos niños muy especiales pero también es una obra que habla de valores e ilusiones capaz de cautivar a nuestros chicos/as desde el primer fotograma.
   

Después de ver el film, los alumnos/as comenzaron a escribir y sus hojas se llenaron de poesía. os dejo aquí algunos de sus trabajos. Espero que los disfrutéis pues merecen la pena.