BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

PREMIADOS EN EL XV CERTAMEN LITERARIO ROSA GÓMEZ
Estamos de enhorabuena ya que cuatro de nuestros alumnos han sido premiados en el prestigioso certamen literario ROSA GÓMEZ en su XV edición.
El Instituto de Educación Secundaria Eduardo Blanco Amor acogió este acto convocado por el Concello de Ourense. 
En la categoría de narrativa para primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria el 1º PREMIO fue para Alberto Nieto Sierra de 1º de ESO, por su relato “La llave del futuro”. También en este género y en el mismo ciclo recibió una mención especial Sofía González Pereira con su obra “Aloha”. 
En la categoría de poesía, dentro del apartado correspondiente al 2º ciclo de la ESO, recibió el 1º PREMIO Ana Laura Rodríguez Esteves de 4º de ESO con su poema “Te lo advirtieron”.
En Bachillerato debemos destacar a nuestra alumna Cristina Outeiriño que en su categoría en el género poético ha tenido dos menciones especiales con sus composiciones "Borrando de tu mente los fantasmas" y " Ogros"ENHORABUENA A TODOS LOS PARTICIPANTE