XIX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

BASES DO XIX CERTAME LITERARIO VEDRUNA  1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o esti

XVII CERAMEN LITERARIO VEDRUNA

Esta mañana a las 9.30 se ha celebrado el XVII Certamen Literario Vedruna. Un elevado número de participantes de 1º, 2º y 3º de ESO se han animado a subir a nuestra biblioteca a viajar en el tiempo para crear un texto inédito en el que destaquen un recuerdo. El título:

                                              UN RECUERDO QUE NUNCA OLVIDARÉ.