XXIV CERTAME LITERARIO FRANCISCO AÑÓN DE POESÍA

Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

- Categoría D: rapaces e rapazas de 12 a 14 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 210 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

- Categoría E: mozos e mozas de 15 a 17 anos.
Premios:
1.º clasificado: cheque por valor de 450 € e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Para esta categoría as obras terán unha extensión mínima de 150 versos

     Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención “XXIV Certame Francisco Añón de Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos, titulo da o…

HELENA BLANCO NOVOA HA SIDO PREMIADA EN EL V CERTAMEN LITERARIO DE VIAQUA

Helena Blanco Novoa, alumna de 1 de Bachillerato, ha recibido hoy un merecido reconocimiento al ser una de las premiadas en el concurso "Relatos de agua inteligente " organizado por VIAQUA en su quinta edición. El título de la composición: "Sonrisas y lágrimas de vida.

Enhorabuena a Helena y a todos los alumnos y alumnas participantes de ESO y Bachillerato de nuestro colegio que han aportado su granito de arena en la concienciación sobre el cuidado del medio ambiente a través de sus relatos.