BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

HELENA BLANCO NOVOA HA SIDO PREMIADA EN EL V CERTAMEN LITERARIO DE VIAQUA

Helena Blanco Novoa, alumna de 1 de Bachillerato, ha recibido hoy un merecido reconocimiento al ser una de las premiadas en el concurso "Relatos de agua inteligente " organizado por VIAQUA en su quinta edición. El título de la composición: "Sonrisas y lágrimas de vida.

Enhorabuena a Helena y a todos los alumnos y alumnas participantes de ESO y Bachillerato de nuestro colegio que han aportado su granito de arena en la concienciación sobre el cuidado del medio ambiente a través de sus relatos.