XXIV CERTAME LITERARIO FRANCISCO AÑÓN DE POESÍA

Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

- Categoría D: rapaces e rapazas de 12 a 14 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 210 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

- Categoría E: mozos e mozas de 15 a 17 anos.
Premios:
1.º clasificado: cheque por valor de 450 € e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Para esta categoría as obras terán unha extensión mínima de 150 versos

     Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención “XXIV Certame Francisco Añón de Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos, titulo da o…

IV CERTAMEN LITERARIO "EL JARDÍN DE LAS LETRAS"

Esta mañana se celebró la cuarta edición del concurso literario El jardín de las letras, patrocinado por El Centro Médico El Carmen. 

La temática del concurso este año fue LOS ABUELOS, un tema entrañable que ha inspirado a nuestros participantes para la realización de relatos brillantes plagados de sensibilidad y ternura.

La alta participación en este certamen ha dado sus frutos ya que han destacado diez de nuestros trabajos, incluidos los relatos ganadores en las diferentes categorías.

Enhorabuena a todas las alumnasGanadores:"Una historia con final feliz”. Categoría 12-13 años. Coral Yan Sousa Martín. 
"Miña avoa Anita”. Categoría 13-14 años. Paula Montero González.


   
Finalistas:

11-12 anos 


Adriana Camoeiras


Aroa Álvarez Pérez


Mencía Soto


Rocío González Rodicio


   
13-14 anos


Greta Vázquez Sampedro. Su relato "Relato"


Laura Suárez Santana. "Non estás soa"


María Díaz Martínez.  Su relato "Lazos de fermosura"


María García Casares. "En cualquier momento"