BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

IV CERTAMEN LITERARIO "EL JARDÍN DE LAS LETRAS"

Esta mañana se celebró la cuarta edición del concurso literario El jardín de las letras, patrocinado por El Centro Médico El Carmen. 

La temática del concurso este año fue LOS ABUELOS, un tema entrañable que ha inspirado a nuestros participantes para la realización de relatos brillantes plagados de sensibilidad y ternura.

La alta participación en este certamen ha dado sus frutos ya que han destacado diez de nuestros trabajos, incluidos los relatos ganadores en las diferentes categorías.

Enhorabuena a todas las alumnasGanadores:"Una historia con final feliz”. Categoría 12-13 años. Coral Yan Sousa Martín. 
"Miña avoa Anita”. Categoría 13-14 años. Paula Montero González.


   
Finalistas:

11-12 anos 


Adriana Camoeiras


Aroa Álvarez Pérez


Mencía Soto


Rocío González Rodicio


   
13-14 anos


Greta Vázquez Sampedro. Su relato "Relato"


Laura Suárez Santana. "Non estás soa"


María Díaz Martínez.  Su relato "Lazos de fermosura"


María García Casares. "En cualquier momento"