BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

XVIII CERTAMEN LITERARIO VEDRUNA


En la mañana de ayer, día 4 de febrero, un elevado número de alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO se han animado a participar en el Certamen Literario Vedruna que este año celebra su XVIII aniversario. 

Los participantes han subido a la biblioteca y han comenzado a escribir tanto en gallego como en castellano sobre UNA HISTORIA PARA COMPARTIR . Esta ha sido la temática propuesta porque creemos y sabemos que todos los alumnos son capaces de expresar sus emociones y de COMPARTIR sus historias.

Los trabajos absolutamente inéditos y originales se han podido realizar en verso o prosa, a elección del participante.