BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL XVIII CERTAMEN LITERARIO VEDRUNA 2020

Hoy se ha realizado, en el salón de actos del colegio, la entrega de los premios XVIII Certamen Literario Vedruna 2020 por representantes del ANPA a los alumnos de 1º, 2º, y 3º de ESO cuyas obras literarias, tanto en castellano como en gallego, han sido elegidas por el jurado.

¡¡ENHORABUENA!!

Queremos agradecer a todos los alumnos que han participado en este certamen, que año tras año mejora la calidad de los trabajos presentados, su esfuerzo.


¡¡Enhorabuena a todos los alumnos!!

María Díaz Martínez
1º Premio en CastellanoRocío Rodicio González
2º Premio en CastellanoMarcos Álvarez Simón
Finalista en CastellanoLucía Gómez Barros
1º Premio en GallegoLucía Marín Pérez
2º Premio en GallegoLucía Álvarez Domínguez
Finalista en Gallego