BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

IMAGINA... EL AMOR EN MAYÚSCULAS


     Los alumnos de 1º de ESO han escrito CARTAS DE AMOR dedicadas a diferentes personas, en este caso, sus personas favoritas en el mundo, porque el amor todo lo puede y eso han querido mostrarnos en sus escritos. Han sido varias sesiones  plagadas de emoción y sentimiento,en donde los niños han sido valientes para compartir lo mejor de ellos mismos: el AMOR en mayúsculas.
Este vídeo es solo un mínimo ejemplo de lo vivido en clase, espero que disfrutéis al verlo porque  
merece la pena. 


 "El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad.  Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta"
                                                                                                                                   Corintos 13, 4-7