BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

PRIMERAS PRUEBAS DE ORATORIA


 

     Ya han comenzado las pruebas de Oratoria y como todos los años, los alumnos de 1º de ESO han creado maravillosos relatos, poemas e incluso canciones que han compartido con toda su clase.
     Los nervios, siempre presente en este tipo de pruebas, no ha sido inconveniente y los alumnos nos han deleitado con relatos de todo tipo: terror, aventuras, misterio, anécdotas...El género poético suele ser uno de los más olvidados, pero fueron varios los valientes que se atrevieron, no solo con el recitado, sino que han querido cantar su propia composición.
     Desde este blog queremos darles la enhorabuena ya que sabemos que leer ante un público no es fácil, pero ellos lo han resuelto sin ningún problema.