BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

LA REPRESENTACIÓN TEATRAL

En Oratoria continuamos trabajando, esta vez la representación teatral.

Los alumnos de 1º de ESO han creado un guion y han saltado al escenario a representar sus creaciones. A lo largo de este mes iremos subiendo algunas obras. Desde aquí, les felicitamos por su gran trabajo. Nunca dejan de sorprendernos y solo por eso ya nos sentimos orgullosos.

Si pincháis en el enlace que aparece a continuación, podréis visualizar alguna de sus obras.

kWIel_7rUpw2wtqVVGF5Dwrl9BUw1a9vyynMWewIbS5KgqO-jkTPfbCGdsNvqNQM/pub?start=true&loop=false&delayms=60000

También tenéis los vídeos en YouTube, y podéis verlos aquí: