BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

Imagina...

Estábamos entrando en el invierno y a la vez él estaba entrando en mi vida. Todo tan rápido como bala que atraviesa un cuerpo. Mis congeladas manos creaban llamas en el cuadro. Los colores rojos, naranjas y amarillos predominaban dentro del lienzo. Mientras, fuera, los colores grises coloreaban todo el panorama. Todo tan contrastado como la paz y la guerra, lo blanco y lo negro, él y yo. Él lluvia.Yo fuego.Gris.Rojo.En las épocas grises se encuentran las mejores tonalidades. Que rara y bonita casualidad. Yo fuego.Y él, bueno, él era mi extintor.
             
______________________________
                                      
Deberíamos aprender
a
caer
a
mirar
a
querer
a
temblar
a
perder
a
ganar
a
leer
a
amar.
Sobre todo a amar aun cayendo, aun perdiendo.
Porque amar es mirar, leer, temblar y ganar una vida más.
                                                                                       
Alba Brandín  Cachafeiro
( 2º Bachillerato)