Entradas

BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

CERVANTES EN TWITER

II Certamen Literario “Relatos de agua inteligente”

RINCÓN LITERARIO: El misterio

RINCÓN LITERARIO: El primer día de colegio

Nada. CARMEN LAFORET. RESUMEN Y ESTUCTURA

Alicia Giménez Bartlett gana la 64ª edición del premio planeta 2015

Santa Teresa de Jesús

LECTURA CORRESPONDIENTE AL CURSO DE 1ºESO EN NUESTRO PLAN LECTOR 2015-2016

La bielorrusa Svetlana Alexiévich gana el Nobel de Literatura 2015