Entradas

BASES DO XX CERTAME LITERARIO VEDRUNA

1º Poderán participar alumnado de 1º, 2º e 3º ESO 2º O tema non se fará público ata o mesmo día en que se celebre o Certame. 3º Os traballos han de ser orixinais e inéditos, escritos en Lingua Castelá ou en Lingua Galega, en prosa (que poderá adoptar forma de carta, relato curto, conto, ...) ou en verso. 4º Presentaranse manuscritos, con letra perfectamente lexible, en follas de tamaño folio e por unha soa cara. 5º Os traballos realizaranse na propia aula, en folios selados, o día 2 de febreiro, de 9:30 a 11:30 h. 6º Asinaranse cun pseudónimo e irán grampados a un sobre pechado no que figuren os datos do concursante. 7º Valorarase a beleza de forma e a riqueza de contido. 8º O xurado estará composto por profesores do Departamento de Lengua / Lingua e membros da Asociación de Nais e Pais do Colexio (ANPA). 9º A decisión do xurado será dada a coñecer o día 11 de febreiro. 10º O premio poderá ser declarado deserto no caso de que o xurado así o estime, e a decisión será inapelable. 11º Pre

IMOS AO TEATRO

VOCABULARIO CANTAR DE MÍO CID. CANTAR DEL DESTIERRO

John Banville, Príncipe de Asturias de las Letras

ORTOGRAFÍA. ACENTUACIÓN. DIPTONGOS, TRIPTONGOS E HIATOS

La 23.ª edición del DRAE ya está en las librerías

El daño de las redes sociales a nuestra lengua

CONTANDO VERSOS...

POESÍA MEDIEVAL. PRESENTACIÓN.

Hoy 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús.

LECTURAS OBRIGATORIAS SECUNDARIA. LINGUA GALEGA E LITERATURA.

LECTURAS OBLIGATORIAS SECUNDARIA. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

EXÁMENES 1ª EVALUACIÓN. PRIMER CONTROL

Antonio Hernández gana el Premio Nacional de Poesía.

Neira Vilas recibe o premio ‘Otero Pedrayo’ pola súa traxectoria como“activista literario”

Patrick Modiano, Nobel de Literatura 2014

ENUNCIADO. LA ACTITUD DEL HABLANTE.

IMAGINA

IMAGINA

RECITAL POÉTICO DE FRANCISCO JESÚS MUÑOZ SOLER