Entradas

XXIV CERTAME LITERARIO FRANCISCO AÑÓN DE POESÍA

Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

- Categoría D: rapaces e rapazas de 12 a 14 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 210 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

- Categoría E: mozos e mozas de 15 a 17 anos.
Premios:
1.º clasificado: cheque por valor de 450 € e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Para esta categoría as obras terán unha extensión mínima de 150 versos

     Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención “XXIV Certame Francisco Añón de Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos, titulo da o…

CERVANTES EN TWITER

II Certamen Literario “Relatos de agua inteligente”

RINCÓN LITERARIO: El misterio

RINCÓN LITERARIO: El primer día de colegio

Nada. CARMEN LAFORET. RESUMEN Y ESTUCTURA

Alicia Giménez Bartlett gana la 64ª edición del premio planeta 2015

Santa Teresa de Jesús

LECTURA CORRESPONDIENTE AL CURSO DE 1ºESO EN NUESTRO PLAN LECTOR 2015-2016

La bielorrusa Svetlana Alexiévich gana el Nobel de Literatura 2015