Entradas

XXIV CERTAME LITERARIO FRANCISCO AÑÓN DE POESÍA

Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

- Categoría D: rapaces e rapazas de 12 a 14 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 210 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

- Categoría E: mozos e mozas de 15 a 17 anos.
Premios:
1.º clasificado: cheque por valor de 450 € e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Para esta categoría as obras terán unha extensión mínima de 150 versos

     Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención “XXIV Certame Francisco Añón de Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos, titulo da o…

TEXTO ARGUMENTATIVO. Refuerzo y ampliación.

Imagina...del poema a la imagen

O Premio Nacional de Teatro 2014 á compañía galega CHÉVERE.

O Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense rinde homenaxe ao Padre Feijóo

Imos ao teatro: Pequenas Certezas

El final de Sancho Panza y otras suertes. Andrés Trapiello

Premio Cervantes de las Letras 2014: Juan Goytisolo

BATERÍA DE ORACIONES SUBORDINADAS DE COMPLEMENTO DIRECTO

ADELA CORTINA PREMIO NACIONAL DE ENSAYO 2014

EXÁMENES GLOBALES 1ªEVALUACIÓN. NOVIEMBRE 2014

LA ORACIÓN SIMPLE.

"ENCONTROS LITERARIOS" NO LICEO DE OURENSE.

RELATOS. El Romanticismo.

VIAQUA PRESENTA EL I CERTAMEN LITERARIO "RELATOS DE AGUA INTELIGENTE"