Entradas

XXIV CERTAME LITERARIO FRANCISCO AÑÓN DE POESÍA

Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

- Categoría D: rapaces e rapazas de 12 a 14 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 210 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

- Categoría E: mozos e mozas de 15 a 17 anos.
Premios:
1.º clasificado: cheque por valor de 450 € e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Para esta categoría as obras terán unha extensión mínima de 150 versos

     Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención “XXIV Certame Francisco Añón de Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos, titulo da o…

Ejercicios de gramática y sintaxis para los alumnos de Bachillerato.

DÍA DE LA PAZ.

El Lazarillo de Tormes: el pícaro desdichado.

IMAGINA...POESÍA E IMAGEN

IMAGINA...LA GENERACIÓN DEL 27. POESÍA E IMAGEN.

BASES DO IV CONCURSO DE POESÍA INÉDITA: “CANDO FALO DE OURENSE O MEU CORAZON DIME…”CÍRCULO POÉTICO OURENSANO

"ROMANCE DE LA LUNA LUNA". FEDERICO GARCÍA LORCA

ACTIVIDADES SOBRE LA PROPOSICIÓN SUBORDINADA ADJETIVA.

FICHAS DE EJERCICIOS SOBRE EL VERBO. APUNTESDELENGUA.COM

Premio Nadal de novela 2015

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ORTOGRAFÍA, GRAMÁTICA Y LÉXICO

LITERATURA JUVENIL MÁS LEIDA EN EL 2014

ENTRECRUZAMIENTOS: CORTÁZAR VS CARLOS FUENTES