Entradas

XXIV CERTAME LITERARIO FRANCISCO AÑÓN DE POESÍA

Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

- Categoría D: rapaces e rapazas de 12 a 14 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 210 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

- Categoría E: mozos e mozas de 15 a 17 anos.
Premios:
1.º clasificado: cheque por valor de 450 € e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Para esta categoría as obras terán unha extensión mínima de 150 versos

     Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención “XXIV Certame Francisco Añón de Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos, titulo da o…

IMAGINA...vivir en un faro

Shackespeare in love

Imagina... Relato de misterio. 4ª ESO

EL PRINCIPITO EN CITAS E IMÁGENES

RECUERDA...Diptongo e Hiato. ACTIVIDADES

LA COORDINACIÓN

INTERESANTE ENTREVISTA DEL PERIODISTA JUAN CRUZ A MARIO VARGAS LLOSA EN EL PAÍS

TEXTOS PERIODÍSTICOS. TRABAJO EN CASA. 1º BACHILLERATO

10 CUENTOS INFANTILES CON ANTECEDENTES TERRORÍFICOS