Entradas

XXIV CERTAME LITERARIO FRANCISCO AÑÓN DE POESÍA

Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera nacionalidade que presenten os orixinais escritos en Lingua Galega. Os textos presentados deberán ser inéditos.

- Categoría D: rapaces e rapazas de 12 a 14 anos.
Premios:
1.º clasificado: vale de 210 € en libros e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

- Categoría E: mozos e mozas de 15 a 17 anos.
Premios:
1.º clasificado: cheque por valor de 450 € e publicación da obra galardoada.
Accésit: publicación da obra.

Para esta categoría as obras terán unha extensión mínima de 150 versos

     Os traballos presentaranse en sobre pechado, orixinal e cinco copias, figurando no seu exterior a mención “XXIV Certame Francisco Añón de Poesía”. No seu interior achegarase un sobre pequeno, tamén pechado, figurando no exterior o título da obra, a categoría na que participa e o lema ou pseudónimo do autor; e no interior os datos persoais (nome, idade, enderezo, teléfono de contacto, centro de estudos, titulo da o…

RINCÓN LITERARIO. Javier Vázquez Jorge. 2°Bach C.

PREMIOS 1º CERTAMEN LITERARIO "RELATOS DE AGUA INTELIGENTE" CONVOCADO POR VIAQUA

CONCURSO LITERARIO. FESTIVIDAD DE SANTA JOAQUINA VEDRUNA 2015

RINCÓN LITERARIO... Rita Carnero Cid 2º Bachillerato

RINCÓN LITERARIO... Victoria Seoane Rodicio. 2º Bachillerato

Imagina...

¡FELIZ DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA!

LA ORTOGRAFÍA.

COMO SE NOTA QUE YA EMPIEZA LA PRIMAVERA...

REPASO de unidades lingüísticas 2º BACH‏

Juegos florales 2015

PREMIO AZORÍN DE NOVELA

La lengua indoeuropea tiene su origen en la estepa rusa

NUESTRO RINCÓN LITERARIO...

Y EL AMOR SE DESHIZO DE SU FORMA

En España no se lee…